Kopiranje datuma sa formatom u text EXCEL 2013

Ako ste došli u priliku da formatirani datum “25.03.2015.” iskoprate u novu ćeliju da biste iskoristili tekst kako je i prikazan naišli ste na problem excel kopira vrednosti tj. 47342 . Način da se ovo zaobiđe je sledeći: U ćeliji A1 je formatiran datum “25.03.2015.” u novoj ćeliji kucajte formulu =TEXT(A1;”DD”&”.”&”MM”&”.”&”YYYY”) i dalje raditi sa ćelijom […]