Open Office Kopiranje Visine Redova

AKo ste imali veliki broj redova i hteli da im promenite visinu najlakše je to uradit tako da se selektuje određeni broj redova koji vam treba sa različitim visinama i onda se kopiraju. Pa se selektuju redovi nad kojima se treba promeniti visina. i Uradi se paste special i izabere only formats.