Open Office Kopiranje Visine Redova

AKo ste imali veliki broj redova i hteli da im promenite visinu najlakše je to uradit

tako da se selektuje određeni broj redova koji vam treba sa različitim visinama i onda se kopiraju.

Pa se selektuju redovi nad kojima se treba promeniti visina. i Uradi se paste special i izabere only formats.