Brisanje fajla za Hibernaciju na Windows 8.1 sistemu

Treba pokrenuti Power Options u Control Panelu i onemogućiti Hibernaciju.

Pokrenuti COmmand Prompt kao Administrator.

Otići na c:\

Izdati komandu za brisanje fajla za hibernaciju.

powercfg.exe -h off